CURRICULUM VITAE

><
1/3

DESIGN THINKING

Design thinking er en metode, der  bruges til at produktudvikle, da denne systematisk og målrettet kan afhjælpe med at sætte netop de kreative løbebaner igang, som der er brug for i hvert enkelt projekt.

Understand and Observe i Design thinking har til formål at give et overblik over hvem Pandora er som brand, og hvordan de visuelt og fysisk udtrykker deres identitet, samt hvilke segmenter og hvilken målgruppe de ønsker at kommunikere til i Danmark. Der ses også på deres konkurrenter, og på hvordan Pandora differentierer sig fra dem, og hvordan de kan differentiere sig yderligere i fremtiden. Dette har vi gjort for at forstå  hvem vi skal designe til, således vi kan gå målrettet til værks. 

Point of View er en del af design processen. Her problematiserer man udfra sin viden fra Understand og Observe og formulerer et problem, som målrettet skal løses via de værktøjer der findes i design thinking. 

Ideate og Prototype indebærer idegenerering både design men også branding. Men mere væsentligt indebærer det 2D skitsering af design, samt 3D skistering, rapid prototyping.

Test, er noget man gør løbende under Design thinking, for at inddrage brugeren når man laver designet. Her får man et indblik i, hvad de tænker, når de ser designet. Eller hvilket design de kunne tænke sig. Her kan man altså få svar på, om man er på rette vej, eller man kan få inspiration til sit design. 

Implementering handler om, når man forsøger at implementere det færdige produkt eller idé i virkeligheden. 

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle