Til salg

Perioden: 03-06-16 til 27-06-16 (2. semester) 

PROJEKTBESKRIVELSE
"Du skal designe et smykke eller en lille smykkekollektion bestående af 2-4 smykker til Nationalmuseets museumsbutik inspireret af Nationalmuseets udstilling ”Danefæ”. Smykket/smykkekollektionen skal være designet til Nationalmuseets museumsbutiks kundegruppe, og skal udtrykke din fortolkning af udstillingen og være egnet til at blive solgt i National museets butik. Inkluder en virksomhedsanalyse af museumsbutikken i din eksamensopgave."

På baggrund af business- og brandanalyser er der bestemt en målgruppe og bygget en persona til besøgende i museumsbutikken, samt skabt forslag til hvordan man kan optimere salget i museumsbutikken. Med udgangspunkt i Danefæ udstillingen er der yderligere blevet designet et smykke, som kan sælges i museumsbutikken til præcis denne målgruppe. 

Kig billederne igennem for en visuel gennemgang af hele processen. 

POINT OF VIEW 

Hvordan kan vi designe en smykkekollektion med to forskellige smykker, som er inspireret af vores fortolkning af udstillingen “Danefæ” og kan sælges i Nationalmuseets museumsbutik, men som også udtrykker moderne dansk design.

DESIGN 

Observationerne består af 2 x 1 times observation af museumsbutikken. Observationerne er til dels blevet udført siddende ved indgangen til butikken, samt cirkulerende inde i butikken. Der er ikke blevet taget notater under observationen men derimod efter observation, for at notaterne er så friske som muligt.

Dataindsamlingen består af 5 kvalitative interviews, med specifikt udvalgte kvinder (jf. overstående delkonklusion), som besøgte museumsbutikken. Interviewet er lavet specifik til disse kvinder, for at finde ud af hvad deres behov er, i forhold til museumssmykker inspireret af Danefæ.

På baggrund af vores målrettede interviews, er vi kommet tættere på en mere specifik målgruppe. Denne målgruppe af kvinder er optaget af Dansk design, som er nutidigt og moderne. Disse kvinder er stilsikre og ved præcis hvilke smykker, de ønsker at gå med. Ifølge disse kvinder, behøves Nationalmuseets smykker ikke nødvendigvis at symbolisere noget specielt. Det er mere designet, brandingen og oplevelsen ved at købe det i sammenhæng med museumsbesøget. De er købedygtige, og de ved hvad de vil have. Vores observation af denne målgruppe er også, at de har bæredygtige købevaner, og impulskøber gerne i sammenhæng med et museumsbesøg.

For at danne en fælles retning for inspirationen og inspirationskilderne, har vi brugt fælles moodboard, samt en fælles brainstorming over nøgleord fra henholdsvis udstillingen og interviewene. Dette er en konvergent handling vi gør os, for at lave en målrettet idegenerering til vores målgruppe og kollektion. I dette projekt er der lavet et moodboard, for smykkekollektionen, som er et mix af personaen, samt vores inspiration fra udstillingen Danefæ. Moodboardet er lavet på baggrund af overstående tabel Inspiration.

2D Skitsering

Idegenereringsprocessen har været en divergent process, hvor vi har haft ordene fra inspirationskilderne i baghovedet, men har designet frit (inden for rammerne). Vi har idegenereret ved at lave en brainstorm med skitser, og således udviklet på vores design. Efter den individuelle idegenerering mødtes vi, for at give hinanden feedback på design skitserne vi havde lavet hver for sig. Herunder har vi diskuteret det positive og negative ved vores designs, og hvorledes de kan fungere under samme smykkekollektion, hvordan de kan besvare point of view, samt museumsbutikkens problemstilling.

3D Skitsering

Herefter har vi taget de udvalgte designs og lavet rapid prototyping. Her har vi forsøgt os med forskellige størrelses skalaer, og prøvet at placere dem forskellige steder på kroppen for, at åbne op for nye muligheder (divergent).

Test

Prototype: Testen bekræftede mig i valget af ”Skjold”-ringen og i at jeg skal være opmærksom på størrelsen af ringen pga. detaljerne.

TEKNOLOGI 

Den er tegnet i 3D, og skal fungere som prototype til den skriftlige eksamen. Tanken er, at smykkerne skal printes og støbes. Materialerne på den endelige prototype skal være sølv eller forgyldt sølv, således prisen kan være forholdsvis lav. Prisen skal ligge omkring de 300kr. så målgruppen/Hanne, har mulighed for at impulskøbe smykket.

BUSINESS

For at designe en smykkekollektion der opfylder ovenstående opgave, har det været et mål, at forsøge at danne et billede af Nationalmuseets salg og målgruppe i deres museumsbutik. Dette er gjort ved hjælp af businessanalyser, herunder Mission, vision og kerneværdier, PEST-analyse, SWOT-analyse, De fire P’er, Positioneringskort samt Spidergram. Disse har medvirket til at give et indblik i museumsbutikkens markedsføring og målgruppe. Herudover er der blevet lavet 5 interviews, samt 2 timers observation af museumsbutikken. Målet med dette var, at udvikle viden om hvem der handler, hvad de handler og hvad de kunne tænke sig at handle. Interviews og observationer er blevet behandlet ved hjælp af kategorisering og analyse af interviews og observation. På baggrund heraf er der lavet en persona, som skal agere målgruppe og være en del af inspirationen for designprocessen. Med inspiration fra museets udstilling “Danefæ”, samt personaen er der blevet lavet et moodboard, som har til formål at være retningsvisende i designprocessen.

Teknologien er i rivende udvikling og Nationalmuseet er ikke en særlig stor del af dette (instagram og facebook). Derfor bør dette være en del som de fokuserer på, for at ramme en større del af befolkningen end dem, som læser aviser og Nationalmuseets nyhedsbrev. På denne måde bør deres sortiment også udvikle sig, således denne kan følge trop med udviklingen antal besøgstallene og målgruppen. Her kunne det være aktuelt at tilføre design orienterede produkter til deres sortiment. Deres produkter promoveres/brandes ved at være inspireret af Dansk historie (fortid) og derfor foreslås det, at de nye produkter, som måske ikke kan leve op til dette, promoveres/brandes ved at være Dansk design og ved at være produceret i Danmark (nutid). Således ville det kunne gå i tråd med deres udstillinger af Dansk historie, ved at fokusere på Danskheden (Fortid og nutid). Dette ville yderligere også være interessant for turister, både at få indsigt i historisk design og nutidigt design.

Jf. problemfeltet, ønsker museumsbutikken at ramme et yngre segment og/eller at sælge mere nutidigt design. Men efter observationer i Nationalmuseet, er langt størstedelen af de besøgende, stadig 45+ (se observationsafsnittet) Derfor vurderer vi, at målgruppen 45-55 år stadig er en relevant målgruppe for butikken, men at det meget specifikke segmentet bør ændres på, da den relaterer sig væsentligt meget til historieinteresserede kunder. Derfor har vi valgt at interviewe kvinder mellem 45-55 år, fordi vi mener, at de er relevante for museumsbutikken. Vi er interesseret i danske kvinder, da de udgør 60% af de besøgende. Baseret på projektets analyse; herunder business, observation og interview, har vi kreeret en persona. Hendes formål er, at give os en konkret målgruppe at henvende os til, når vi skal designe.

KONKLUSION

Så ved at lade os inspirere af former og tanker fra udstillingen Danefæ, har vi forsøgt at lave smykker med et nutidigt design, der kan købes i forbindelse med besøget på museet. Dette design henvender sig til kvinder på 45-55, der er på kulturelle oplevelser for det visuelle og det sociale sammenværd skyld. Smykkerne har en pris, så der både er mulighed for at impulskøbe men også noget i den lidt dyre ende. Smykkerne skulle gerne passe til kvindernes æstetik og personlige stil og derved ramme en bredere målgruppe, som Taskinen efterspørger.

FREMGANGSMETODE

Design thinking

 

OVERBLIK OVER VÆRKTØJER

Mission, vision og values  PEST-analyse Porters five forces De 4 P'er USP,  Positioneringskort, Segment, Målgruppe,  S.W.O.T, Visuel analyse, Persona, Moodboard, 2D og 3D skitsering, brainstorming, mindmapping, Rhino 3D tegning, test af design, interview. 

Opgaven er skrevet i samarbejde med Tone Berghlin

Individuel design proces og mundtlig eksamen 

1/1
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle